GY.I.K.

11.30.-1

A haszonélvezet olyan személyes szolgalmi jog, ami alapján a haszonélvező a más tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A személyes jelleg azt jelenti, hogy a haszonélvezet mindig egy név szerint meghatározott személy (tipikusan egy természetes személy, kivételesen jogi személy) javára szól, ehhez a személyhez van kötve, tehát másra át nem ruházható. A haszonélvezetből folyó jogokat azonban nemcsak maga a haszonélvező gyakorolhatja, hanem e jogok gyakorlását másnak is - ingyenesen vagy visszterhesen - átengedheti. Ellenérték fejében azonban a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos - azonos feltételekkel - a dolog használatára nem tart igényt. Más szóval a tulajdonosnak a dologra előbérleti, előhaszonbérleti joga van. Ha a haszonélvezetből folyó jogokat a haszonélvező egyáltalán nem vagy részben nem gyakorolja, és másnak sem engedi át, ezeket a tulajdonos gyakorolhatja. A tulajdonos személyében beálló változás a haszonélvezeti jogot nem érinti. Korlátlan, vagy örök időkre haszonélvezet nem létesíthető, az csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig ("holtig tartó haszonélvezeti jog") állhat fenn.

Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó
Elfelejtette a jelszavát? Emlékeztető